Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

دوستِ خوبِ من، ما اغلب به خاطرِ محدودیتِ توانأیی درکِ انسانیمان، شناختی ناقص یا مغرضانه از شخصیتِ واقعی خداوند داریم.

شناخت و درکِ ما از شخصیتِ واقعی خداوند، اغلب به هم ریخته، سر در گم و نا مشخص هستند.

دوستِ خوبِ من، حتما شما هم این تجربه را داشته اید که ببینید عزیزانِ بسیاری هستند که پس از گذشتِ سالها از ایمانشان به عیسی مسیح، هنوز عطیهٔ روحانی خودشون را نمی شناسند

همینطور، حتما شما هم عزیزانِ ایماندار بسیاری را می‌‌شناسید که، با وجودِ اگاهی و شناختِ کافی از عطیه یا عطایی روحانی خودشون، از اونها استفاده نمی کنند.

دوستِ خوبِ من، در طولِ مدتی که خداوند و منجی ما عیسی مسیح بر روی این کرهٔ زمین زندگی می‌‌کرد، با روش‌های زندگی و نحوهٔ رفتارِ مردم جامعهٔ خود هماهنگ و سازگار نبود.

اگر چه عیسی مسیح تمامی قوانین و اصولِ واقعی خداوند را کاملا و دقیقا اطاعت و اجرا می‌‌نمود، اما او با رهبرانِ مذهبی قومِ یهود هیچگونه سازش و سازگاری نداشت.

دوستِ خوبِ من، این روزه‌ها ما شاهدِ یک رخدادِ غم انگیزی در جامعه‌های خودمون هستیم.

این رخدادِ غم انگیز در روابطِ اجتماعی بینِ مردمِ جامعه‌های ما، توسطِ راه‌های ارتباطِ جمعی مثلِ ، فیسبوک، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرم و از این قبیل، تقریبا به تمامی مردم متصله و داره به نوعی، وجودِ اونها را مسموم می‌‌کنه.

دوستِ خوبِ من، برای انجامِ هر کاری و رسیدن به هر هدفی در طولِ زندگی، ما معمولاً با دقتِ خاص به بررسی و محاسبهٔ هر قدم خودمون در راهِ رسیدن به اون هدفمون می‌‌پردازیم.

بررسی و محاسبهٔ دقیق برای رسیدن به هدفِ خاصمون در تمامی زمینه‌های زندگیمون، بسیار ضروریه!

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top