Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

آیاتِ کلیدی: ۱یوحنا ۳: ۱ – ۳

  ۱ ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است و در واقع فرزندان خدا هستیم‌. اگر دنیا ما را آن طوری که در واقع هستیم نمی‌شناسد، علتش این است که او را نشناخته است‌.

آیاتِ کلیدی: انجیل متی ۲۸: ۱ – ۸

  رستاخیز عیسی  

  ۱ بعد از روز سبت، در سپیده دم صبح روز یکشنبه، مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند‌.

شنوندگان عزیز، با عرضِ سلام، و این امید که در آرامش خداوند بسر می‌‌برید؛ برنامهٔ این هفته را در ادامهٔ مطالعه در کلامِ خدا، با عنوانِ ، "زندگی پاک به وسیلهٔ روحِ خدا" آغاز می‌‌کنم.

عزیزانِ شنونده، در این برنامه، که قسمتِ چهارم از سری مطالعاتِ ما در کلامِ خدا - تحتِ عنوان، "زندگی پاک بوسیلهٔ روحِ خدا" می‌‌باشه، به صحبتمان در موردِ شادی پایدار و واقعی ادامه می‌‌دهم.

عزیزان، در این برنامه، به ادامهٔ مطالعهٔ خود، در کلامِ خدا در ارتباط با موضوعِ " زندگی پاک به وسیلهٔ روحِ خدا" می‌‌پردازیم.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top