Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

عزیزان، در کلام خدا، در دوم تیموتائوس   ۴: ۲ می‌‌خوانیم که:

  ۲ در هر موقعیت، و در وقت و بی وقت، کلام خدا را اعلام نمایی. آماده باش تا هر وقت لازم شد، مومنین را اصلاح و توبیخ و تشویق کنی. همواره با صبر و بردباری کلام خدا را به ایشان تعلیم ده. آمین.

دوست من، آیا شما قادر به تشخیصِ صدای خدا هستید؟

آیا هنگامی که خدا با شما صحبت می‌‌کند، درک می‌‌کنید که، در واقع اوست خدا - که در حال صحبت با شما می‌‌باشد؟

انجیل لوقا ۱۲: ۴۸

  ۴۸ اما اگر کسی ندانسته عمل خلافی انجام دهد، کمتر مجازات خواهد شد. به هر که مسئولیت بزرگتری سپرده شود، بازخواست بیشتری نیز از او بعمل خواهد آمد، و نزد هر که امانت بیشتری گذاشته شود، مطالبه بیشتری نیز خواهد شد.

عزیزان، خداوند ما عیسی مسیح، در حالی که به ایفای نهایتِ جانفشانی خود برای انسانِ گناهکار نزدیک می‌‌شد، فرمود:  ۱۶ و من از «پدرم» درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند.  انجیل یوحنا ۱۴: ۱۶

دوست گرامی من، وقتی شرایط زندگی ما از تعادل خودش خارج می‌‌شود و همه چیز به هم ریخته و همه جا تاریک بنظر می‌‌رسد، ایمان ما به خدا می‌‌تواند متزلزل شود.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top