Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

دوستِ خوبِ من، برای یاد گیری این مهم که، "ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، چطور می‌‌تونیم از خودمون در برابرِ حملاتِ شیطان محافظت کنیم،" باید اول به یک سوالِ مهم دیگری جواب بدیم

این سوال که؛ آیا شیطان تونست بر خداوند و منجی ما عیسی مسیح غلبه کنه و او را به طریقی فریب بده؟

با درکِ صحیح از مطالعهٔ کلامِ خدا در این مورد، زود یاد می‌‌گیریم که جوابِ این سوال "نه" هست.

دوستِ خوبِ من، به یک قلعه یا یک شهرِ قدیمی که اجازه میده تا دیوارهای اطرافش ناگهان فرو بریزند کمی فکر کنید.

یک چنین قلعه یا شهری، دیگه برای دفاعِ از خودش، محافظی نداره و بسیار آسیب پذیره.

این توصیفی هست از اونچه که در کلامِ خدا، در کتابِ امثال ۲۵: ۲۸ میخوانیم.

دوستِ خوبِ من، به عنوانِ یک ایماندارِ به عیسی مسیح، ما باید حقیقتی را در قلب و ذهنِ خودمون حک کنیم و اون حقیقت را در تمامی طولِ عمرمون به یاد داشته باشیم

این حقیقت که، "ما هرگز نباید با ارتکابِ گناهانِ عمدی خودمون دلِ خداوند و مجنیمان عیسی مسیح را محزون کنیم!

دوستِ خوبِ من، در سرتاسرِ کتبِ عهدِ عتیق در کلامِ خدا، او به قومِ اسرائیل در مورد بر حذر بودن از یک گناهِ خاص هشدار داده.

این گناه که، اونها نباید در بی‌ خردی و ابلهی خود، از چوب، سنگ و جواهرات برای خودشون اشکالی بتراشند و بعد اون اشکال را به عنوان بت یا خداوندِ خودشون پرستش کنند.

دوستِ خوبِ من، حتی بعد از این که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمون ایمان میاریم، راستگویی و همیشه حقیقت را بیان کردن، یک انظباطِ  بسیار ضروری هست که ما باید در زندگی روزمرهٔ خودمون جایگزین کنیم.

کلامِ خدا در ۲قرنتیان ۵: ۱۷ به ما یاد آور میشه که؛ "کسی که از آنِ مسیح می‌‌گردد، تبدیل به شخصِ جدیدی می‌‌شود.  او دیگر آن انسانِ قبلی نیست.  او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است." آمین!

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top