Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

شنوندگانِ عزیز، با عرضِ سلام و این امید که در فیض و آرامش خداوند بسر می‌‌برید. در این برنامه، به مطالعهٔ خود در کلامِ خدا تحتِ عنوانِ ، "زندگی پاک بوسیلهٔ روحِ خدا" ادامه می‌‌دهم. این قسمتِ پنجم، از سری مطالعاتِ ما در مورد شناختِ این مبحث می‌‌باشد. 

عزیزان، خداوندِ مهربان، با روح مقدسِ خود، ما را در صورتِ فروتن شدن - و داشتنِ رابطه‌ای قلبی و شخصی با او، در زیستنِ یک زندگی پاک، حتماً کمک می‌‌کنه.

انجیل متی ۱۶: ۱۳ – ۱۷

  ۱۳ وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید از شاگردان خود پرسید: «به نظر مردم پسر انسان کیست‌‌؟»   ۱۴ آنها جواب دادند: «بعضی‌ها می‌گویند یحیای تعمید دهنده است و عده‌ای می‌گویند: الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است»   ۱۵ عیسی پرسید: «شما مرا کی می‌دانید‌‌؟»   ۱۶ شمعون پطرس جواب داد: «تو مسیح، پسر خدای زنده هستی‌‌.»   ۱۷ آنگاه عیسی گفت: «ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است‌. آمین!

عزیزان، وقتی شما به کریسمس می‌‌اندیشید، چه افکاری در مغزِ شما نقش می‌‌بندند؟

آیا کریسمس ناخود آگاهانه شما را به یاد خرید هدایا، جشن و پایکوبیها، دید و بازدید دوستان، غذاها و شیرینی‌های خوشمزه می‌‌اندازد؟

انجیل یوحنا ۳: ۱۶

  ۱۶ زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top