Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

دوست من، آیا می‌‌دانید شما کی هستید؟ شاید این سوال من به نظر شما کمی عجیب می‌‌آید، اما حقیقت این است که بسیاری از ایمانداران به عیسی مسیح، هویّتِ واقعی خودشان را نشناخته اند.

عزیزان، خداوند هرگز چیزی را به ما نمی دهد تا آن را فقط برای خودمان حفظ کنیم.

عزیزان، آیا تاکنون شده که گفته باشید؛ "اگر خدا در خواست‌های مرا از او می‌‌شنود و مرا دوست دارد، پس چرا او پاسخ بعضی از دعا‌‌های مرا نمی دهد؟ حتی دعاهای اضطراری مرا؟"

دوست من، ما تقریباً هر روز، به گونه‌های مختلف، توسطِ دیگران - چه عمدی، چه غیر عمدی، چه دانسته و چه نا دانسته آسیب می‌‌بینیم.

ما گناهکاریم و به نجات احتیاج داریم!، ما گناهکاریم و احتیاج به صالح شدن در چشم خداوند را داریم! عزیزان، این گفته موضوع اصلی زندگی ماست. به طور کلی - هر انسانی دور راه برای حل این بزرگترین مشکلِ خود در پیش دارد.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top