Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

عزیزان، خداوند هرگز چیزی را به ما نمی دهد تا آن را فقط برای خودمان حفظ کنیم.

دوست من، ما تقریباً هر روز، به گونه‌های مختلف، توسطِ دیگران - چه عمدی، چه غیر عمدی، چه دانسته و چه نا دانسته آسیب می‌‌بینیم.

ما گناهکاریم و به نجات احتیاج داریم!، ما گناهکاریم و احتیاج به صالح شدن در چشم خداوند را داریم! عزیزان، این گفته موضوع اصلی زندگی ماست. به طور کلی - هر انسانی دور راه برای حل این بزرگترین مشکلِ خود در پیش دارد.

عزیزان، آیا تاکنون شده که گفته باشید؛ "اگر خدا در خواست‌های مرا از او می‌‌شنود و مرا دوست دارد، پس چرا او پاسخ بعضی از دعا‌‌های مرا نمی دهد؟ حتی دعاهای اضطراری مرا؟"

مزمور ۵۵: ۲۲

  ۲۲ مشکلات خود را به خدا واگذار و او تو را حفظ خواهد کرد. خداوند هرگز نخواهد گذاشت که شخص نیکوکار بلغزد و بیفتد. آمین.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top