Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

حکمتِ عیسی مسیح برای زندگی امروزِ من -  ۱۲۲#

آیا امکان داره که خداوند مرا فراموش کرده باشه؟

دوستِ خوبِ من، فراموشی تجربهٔ ما انسانهاست.

همهٔ ما انسانها، از قابلیتِ یادگیری و به یاد داشتنِ محدودی برخورداریم.

به همین دلیل، این امری طبیعی هست اگه هر کدوم از ما گاهی چیزی را فراموش می‌‌کنیم.

حکمتِ عیسی مسیح برای زندگی امروزِ من – ۱۲۱#

ما چطور می‌‌توانیم برای عیسی مسیح زندگی کنیم، مادامی که به نظر می‌‌رسه، دنیأیی که در آن زندگی می‌‌کنیم غرقِ در هرج و مرج در حالِ متلاشی شدنه؟

رومیان ۱۲: ۲

آیاتِ کلیدی: ۲تیموتائوس ۴: ۹ – ۱۸

  ۹ سعی کن که هر چه زودتر پیش من بیایی،   ۱۰ زیرا «دیماس» به خاطر عشقی که به این دنیا دارد مرا ترک کرده و به تسالونیکی رفته و «کریسکیس» به غلاطیه و «تیطُس» به دلماطیه رفته است‌.   ۱۱ تنها «لوقا» با من است‌. «مرقس» را بردار و با خود بیاور، چون برای

دوست گرامی من، خداوند برای زندگی شما، برنامهٔ خاصی دارد!

خداوند برای به کمال رسانیدنِ برنامهٔ خاص خودش، شما را خلق فرموده است. 

یونس ۱: ۱ – ۳

  سرپیچی یونس از دستور خدا  

  ۱ یک روز خداوند به یونس، پسر امیتای فرمود:   ۲ «به نینوا، شهر بزرگ برو و به مردم آنجا بگو که ظلم و شرارت آنها به پیشگاه من رسیده است.»   ۳ امّا یونس خواست که از حضور خداوند فرار کند. پس به بندر یافا رفت و در آنجا یک کشتی دید که عازم اسپانیا بود. یونس

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top