Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

مزمور ۹۲: ۱

۱ شکرگزاری از تو، ای خداوند، چه نیکوست. نام تو، ای خدای متعال، شایسته شکر و سپاس است.

انجیل متی ۱۶: ۲۴

۲۴ آنگاه عیسی به شاگردانش گفت: «هر که می‌خواهد مرید من باشد، باید خود را فراموش کند و صلیب خود را برداشته، مرا پیروی کند.

آیا من واقعاً مورد قبول خداوند هستم؟ آیا واقعاً خداوند مرا دوست دارد؟

ارمیا ۱: ۵

۴و۵ خداوند به من فرمود:«پیش از آنکه در رحم مادرت شکل بگیری تو را انتخاب کردم. پیش از اینکه چشـم به جهان بگشایی، تـو را برگزیـدم و تعییـن کردم تا در میـان مردم جهان پیام آور من باشی.»

افسسیان ۲: ۸ - ۹

دوست عزیز من، آیا تاکنون برای شما پیش آمده که در فکرتان، خود را نالایق، و ناشایستهٔ برخورداری از رابطهٔ شخصی و صمیمی با خداوند قلمداد کنید؟  

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top