Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

عزیزان، خداوند ما عیسی مسیح، در حالی که به ایفای نهایتِ جانفشانی خود برای انسانِ گناهکار نزدیک می‌‌شد، فرمود:  ۱۶ و من از «پدرم» درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند.  انجیل یوحنا ۱۴: ۱۶

انجیل لوقا ۱۲: ۴۸

  ۴۸ اما اگر کسی ندانسته عمل خلافی انجام دهد، کمتر مجازات خواهد شد. به هر که مسئولیت بزرگتری سپرده شود، بازخواست بیشتری نیز از او بعمل خواهد آمد، و نزد هر که امانت بیشتری گذاشته شود، مطالبه بیشتری نیز خواهد شد.

امثال ۱: ۳۲ – ۳۳

۳۲ زیرا سرکشی احمقان، ایشان را خواهد کشت و بی خیالی نادانان آنها را از پای در خواهد آورد. ۳۳ ولی همه کسانی که به من گوش دهند، از هیچ بلایی نخواهند ترسید و در امنیت زندگی خواهند کرد.»

دوست گرامی من، وقتی شرایط زندگی ما از تعادل خودش خارج می‌‌شود و همه چیز به هم ریخته و همه جا تاریک بنظر می‌‌رسد، ایمان ما به خدا می‌‌تواند متزلزل شود.

اعداد ۱۳: ۳۰ کالیب، بنی اسرائیل را که در حضور موسی ایستاده بودند خاطر جمع نموده گفت: «بیایید فوراً هجوم ببریم و آنجا را تصرف کنیم، چون می‌توانیم آن را فتح نماییم.»

 عزیزان آیه‌ای که در ابتدای این مطالعه خواندیم، قسمتی از رویدادی است که در کلام خدا در کتابِ اعداد فصل‌های ۱۳ و ۱۴ به ثبت رسیده است.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top