Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

 ۱پطرس ۱: ۱۷ – ۲۱

۱۷ شما در دعاهای خود کسی را پدر خطاب می‌کنید که بدون هیچ گونه تبعیضی همه را فرداً فرد مطابق اعمالشان داوری خواهد کرد‌. بنابراین شما بقیهً عمر خود را بر روی زمین با خدا ترسی بگذرانید‌.

 انجیل یوحنا ۸: ۳۲ و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد‌‌.»آمین!

 مزمور ۲۳: ۱ – ۶

دوست عزیز من، مزمور ۲۳، یکی از معروفترین عبارات مندرج در کلام خداست که، شاید بیشتر از هر قسمتِ دیگری از آن نقل قول شده.

 فیلیپیان ۲: ۵ - ۱۱

۵ طرز تفکر شما دربارۀ زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد: ۶ اگر چه او از ازل دارای اولوهیت بود ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند،

 

امثال ۲۴: ۱۶

۱۶ زیرا شخص درستکار حتّی اگر هفت بار هم بیفتد، باز بر می‌خیزد، ولی اشخاص بدکار، گرفتار بلا شده سرنگون می‌گردند. آمین!

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top