Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

امثال ۳: ۵ - ۸

۵ با دل و جان بر خداوند توکّل کن. بر عقل خود تکیه مکن. ۶ در تمام کارهایت خداوند را به خاطر داشته باش. او راه راست را به تو نشان خواهد داد. ۷ خیال نکن که خیلی عاقل هستی. از خدا بترس و از بدی دوری کن. ۸ اگر چنین کنی، مانند داروی شفا بخش، به تو سلامتی و قوّت می‌بخشد. آمین.

امثال ۴: ۱۸

۱۸ راه مردم نیکوکار مانند سپیده دَم است که هر لحظه روشنایی آن بیشتر می‌شود تا روز برسد. آمین!

انجیل یوحنا ۳: ۱ – ۱۶

۱ یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، ۲ یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: «ای استاد، ما می‌دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده‌ای زیرا هیچ کس نمی‌تواند معجزاتی را که تو می‌کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد‌‌.»

 انجیل لوقا ۲۴: ۱ – ۹

۱ در روز اول هفته (یکشنبه) صبح خیلی زود سر قبر آمدند و حنوطی را که تهیه کرده بودند، با خود آوردند‌. ۲ آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلطانیده شده ۳ و وقتی به داخل رفتند، از جسد عیسی اثری نبود‌.

انجیل یوحنا ۱۳: ۳۴ – ۳۵

۳۴ به شما فرمان تازه‌ای می‌دهم: یکدیگر را دوست بدارید‌. همان طور که من شما را دوست داشته‌‌ام شما نیز یکدیگر را دوست بدارید‌. ۳۵ اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید‌‌.»آمین!

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top