Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

دوست من، آیا شما با داشتن احساس گناه در خود در کلنجار هستید؟

دوست من، حتماً شما هم این سوال را بارها از خود یا دیگران پرسیده اید که؛ "چرا وقایع بد برای انسانهای خوب پیش می‌‌آید؟"

البته که امید است!

دوستان، پولس رسول در نامهٔ اول خود به کلسیای قرنتس، در فصل ۱۵، آیات ۱۴ و ۱۹، دو بیانیهٔ بسیار مهم را متذکر می‌‌شود.

انجیل اولیوحنا ۱: ۹

۹ اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به اواعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می‌کند او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می‌سازد‌.

دوست من، گاهی اوقات، وقتی ما دعا‌ می‌‌کنیم و پاسخ خداوند، "حالا نه" می‌‌باشد، ما اینطور برداشت می‌‌کنیم که، پاسخ خداوند به ما، "نه" بوده.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top