Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

 

امثال ۱۸: ۱۰

۱۰ نام خداوند قلعه‌ای است مستحکم که شخص درستکار به آن پناه می‌برد و در امان می‌ماند.آمین!

 

انجیل یوحنا ۸: ۳۲

۳۲ . حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد‌‌.» آمین!

 

دوست عزیز من، زمان هایی در زندگی شما خواهند بود که خود را ضعیف احساس خواهید نمود.

زمانهأیی در زندگی شما خواهند بود که خود را کاملاً نا توان و درمانده برای روبرویی با آینده خود و غلبه بر مشکلاتِ آن می‌‌یابید.

 

امثال ۱۲: ۲

۲ خداوند از اشخاص نیک خشنود است، اما کسانی را که نقشه‌های پلید می‌کشند محکوم می‌کند.آمین!

 

با کمک خداوند شما قادر خواهید بود تا افسردگی را از زندگی خود حذف کنید!

با هدایت روح القدس، در این مقاله، به معرفی و شناخت چند اقدامی که به شما در این امر کمک می‌‌کنند می‌‌پردازم.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top