Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

انجیل متی ۱۶: ۱۳ – ۱۷

  ۱۳ وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید از شاگردان خود پرسید: «به نظر مردم پسر انسان کیست‌‌؟»   ۱۴ آنها جواب دادند: «بعضی‌ها می‌گویند یحیای تعمید دهنده است و عده‌ای می‌گویند: الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است»   ۱۵ عیسی پرسید: «شما مرا کی می‌دانید‌‌؟»   ۱۶ شمعون پطرس جواب داد: «تو مسیح، پسر خدای زنده هستی‌‌.»   ۱۷ آنگاه عیسی گفت: «ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است‌. آمین!

انجیل یوحنا ۳: ۱۶

  ۱۶ زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود

عزیزان، خداوند هرگز چیزی را به ما نمی دهد تا آن را فقط برای خودمان حفظ کنیم.

دوست من، آیا می‌‌دانید شما کی هستید؟ شاید این سوال من به نظر شما کمی عجیب می‌‌آید، اما حقیقت این است که بسیاری از ایمانداران به عیسی مسیح، هویّتِ واقعی خودشان را نشناخته اند.

دوست من، ما تقریباً هر روز، به گونه‌های مختلف، توسطِ دیگران - چه عمدی، چه غیر عمدی، چه دانسته و چه نا دانسته آسیب می‌‌بینیم.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top