Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

افسسیان ۶: ۱۰ – ۱۲

۱۰ در خاتمه از شما می خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود، نیرو بگیرید و زورآور شوید! ۱۱ خود را با تمام سلاح های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه ها و نیرنگهای شیطان ایستادگی نمایید. ۱۲ بدانید که جنگ ما با انسانها نیست ،

اعمال رسولان ۱۶: ۱۶ – ۳۴

۱۶ یک روز که به محل دعا در کنار رودخانه می رفتیم ، به کنیزی برخوردیم که اسیر روحی ناپاک بود و فالگیری می کرد و از این راه سود کلانی عاید اربابانش می نمود.

مزامیر ۶۲: ۱ – ۲

۱ جان‌ من‌ تنها نزد خدا آرام‌ می‌یابد، زیرا نجات‌ من‌ از جانب‌ اوست‌. ۲ او نجات‌ دهنده‌ و تنها صخره‌ پناهگاه‌ من‌ است‌؛ او قلعه‌ محافظ‌ من‌ است‌، پس‌ هرگز شكست‌ نخواهم‌ خورد.

انجیل یوحنا ۱۵: ۹ – ۱۷

۹ ”همانطور که پدر مرا دوست دارد، من نیز شما را دوست دارم ، پس در محبت من بمانید. ۱۰ اگر از کلام من اطاعت نمایید، در محبت من خواهید ماند، درست همانگونه که من از احکام پدرم اطاعت می نمایـم و در محبت او می مانم .

اول قرنتیان ۳: ۱ – ۳

۱ برادران عزیز، مـن تابحال نتوانسته ام با شما همچون افراد بالغ سخن بگویم ، زیرا شما روحانی نیستید بلکه جسمانی ، و هنوز در مسیح رشد نکرده اید. ۲ مجبور شدم بجای غذای سنگین ، به شما شیر بدهم ، زیرا قادر به هضم آن نبودید. حتی حالا نیز باید به شما شیر داد.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top