Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

کولسیان ۳: ۱۲ - ۱۷

۱۲-حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و اینچنین شما را محبت کرده است ، شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان ، فروتن ، ملایم و بردبار باشید؛

انجیل متی ۱۶: ۶ – ۱۲

۶ پس وقتی عیسی به ایشان فرمود: « از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان بر حذر باشید و احتیاط کنید» ، ۷ آنها در بین خود صحبت کرده می گفتند: « چون ما نان همراه خود نیاورده ایم او چنین می گوید.» ۸ عیسی این را درک کرد و به ایشان گفت:

متی ۱۶: ۱۳ – ۱۶

۱۳ وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید از شاگردان خود پرسید: « بنظر مردم پسر انسان کیست ؟»

عبرانیان ۱: ۱ – ۳

۱ خدا در ایام قدیم ، در اوقات بسیار و به راه های مختلف به وسیلهً پیامبران با پدران ما تکلم فرمود ،

فیلیپیان ۳: ۱۲ – ۲۱

۱۲ من نمی گویم که قبلا این را بدست آورده ام و یا به کمال رسیده ام ، بلکه آن را دنبال می کنم تا بچنگ آورم ، همانطور که مسیح نیز مرا بخاطر آن بچنگ آورده است. ۱۳ ای برادران ، من ادعا نمی کنم که تا بحال آنرا بچنگ آورده ام ،

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top