Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

آیاتِ کلیدی این مطالعهٔ در کلامِ خدا :افسسیان ۱: ۳ - ۱۴هستند

دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا شده که شما برای برطرف نمودنِ نیازِ خودتون یا یکی از عزیزانتون از خداوند درخواستی نموده باشید و بعد، او جوابِ شما را داده باشه و برای نیازِ شما یا عزیزتون فراهم نموده باشه؟

پیدایش ۶: ۲۲

افسسیان ۲: ۸ - ۹

دوستِ خوبِ من، زمانی که نوح مصمم شد تا بنا به خواستهٔ خداوند از او کشتی ای بسازه، هیچ نشانه‌ای از این که توفان و ریزشِ شدیدِ باران بوقوع خواهد پیوست دیده نمی شد.

کیفیتِ شنوأیی روحانی ما

دوستِ خوبِ من، آیا شما از کیفیتِ شنوأیی روحانی خودتون رضایت دارید؟

منظورِ من از کیفیتِ شنوأیی روحانی اینه که؛ "آیا شما اطمینان دارید که خداوند مشتاقه تا با شما صحبت کنه؟"

دوستِ خوبِ من، شما فکر می‌‌کنید در انجام چه کاری از دیگران بهترید؟

دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا شده از خودتون پرسیده باشیه؛ "حال که خداوند و منجی من عیسی مسیح به بهشت در آسمان رفته، در حالِ انجامِ چه کاریه؟"

برای یافتن پاسخِ صحیح این سوال هم مثلِ هر سوالِ منطقی دیگه ای، کلامِ زنده و حیات بخشِ خدا به ما کمک می‌‌کنه.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top