Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

آیاتِ کلیدی: ۲قرنتیان ۱۲: ۶ – ۱۰

  ۶ اگر بخواهم به خود ببالم مثل یک احمق سخن نخواهم گفت، زیرا هر چه بگویم عین حقیقت است‌. اما، چنین کاری نخواهم کرد، مبادا کسی بیش از آنچه در من می‌بیند یا از من می‌شنود برای من ارزش قائل شود‌.

آیهٔ کلیدی ۱قرنتیان ۱۰: ۱۳

وسوسه اجتناب ناپذیر است!

عزیزان، هیچ انسانی، حتی ایماندارانِ بالغ نیز، از کششِ وسوسه کاملاً مصون نیستند. دوستِ گرامی من، در مقابلِ وسوسه، شما چگونه واکنش نشان می‌‌دهید؟  آیا فروتنانه و از صمیمِ قلب از خداوند درخواستِ کمک می‌‌کنید؟ یا که اغلب تسلیمِ وسوسه می‌‌شوید؟

آیاتِ کلیدی: مزمور ۱۲۳: ۱ – ۶

  ۱ خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.   ۲ در چمنزارهای سرسبز مرا می‌خواباند. در کنار آبهای آرام مرا رهبری می‌کند.   ۳ جان تازه‌ای به من می‌بخشد و به خاطر نام خود، مرا به راه راست هدایت می‌نماید.

آیاتِ کلیدی: ۱سموئیل ۱۵: ۱ - ۲۸

عزیزان، خداوند همیشه بهترین‌هایش را برای ما منظور دارد! اوامرِ الهی خداوند به ما، فقط برای منفعت و کمک به ما هستند! اوامرِ الهی خداوند به ما، برای دور نگاه داشتنِ ما از لذت‌های پاکِ زندگی نیستند!

آیاتِ کلیدی: عبرانیان ۶: ۱۷ – ۲۰

  ۱۷ همچنین خدا وقتی می‌خواست صریحتر و واضح‌تر به وارثان وعده نشان دهد که مقاصد او غیر قابل تغییر است آن را با سوگند تأیید فرمود‌.   ۱۸ پس در اینجا دو امر غیر قابل تغییر (یعنی وعده و سوگند خدا) وجود دارد که محال است خدا در آنها دروغ بگوید‌.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top