Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

آیهٔ کلیدی ۱قرنتیان ۱۰: ۱۳

وسوسه اجتناب ناپذیر است!

عزیزان، هیچ انسانی، حتی ایماندارانِ بالغ نیز، از کششِ وسوسه کاملاً مصون نیستند. دوستِ گرامی من، در مقابلِ وسوسه، شما چگونه واکنش نشان می‌‌دهید؟  آیا فروتنانه و از صمیمِ قلب از خداوند درخواستِ کمک می‌‌کنید؟ یا که اغلب تسلیمِ وسوسه می‌‌شوید؟

آیاتِ کلیدی: ۱سموئیل ۱۵: ۱ - ۲۸

عزیزان، خداوند همیشه بهترین‌هایش را برای ما منظور دارد! اوامرِ الهی خداوند به ما، فقط برای منفعت و کمک به ما هستند! اوامرِ الهی خداوند به ما، برای دور نگاه داشتنِ ما از لذت‌های پاکِ زندگی نیستند!

آیاتِ کلیدی: عبرانیان ۶: ۱۷ – ۲۰

  ۱۷ همچنین خدا وقتی می‌خواست صریحتر و واضح‌تر به وارثان وعده نشان دهد که مقاصد او غیر قابل تغییر است آن را با سوگند تأیید فرمود‌.   ۱۸ پس در اینجا دو امر غیر قابل تغییر (یعنی وعده و سوگند خدا) وجود دارد که محال است خدا در آنها دروغ بگوید‌.

آیاتِ کلیدی: مزمور ۱۲۳: ۱ – ۶

  ۱ خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.   ۲ در چمنزارهای سرسبز مرا می‌خواباند. در کنار آبهای آرام مرا رهبری می‌کند.   ۳ جان تازه‌ای به من می‌بخشد و به خاطر نام خود، مرا به راه راست هدایت می‌نماید.

آیاتِ کلیدی: ۱یوحنا ۳: ۱ – ۳

  ۱ ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است و در واقع فرزندان خدا هستیم‌. اگر دنیا ما را آن طوری که در واقع هستیم نمی‌شناسد، علتش این است که او را نشناخته است‌.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top