Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

آیهٔ کلیدی این تعلیم افسسیان ۴: ۲۵ می‌‌باشد.

دوستِ خوبِ من، کلامِ خدا در افسسیان فصلِ چهار آیهٔ ۲۵ می‌‌فرماید: ۲۵ دیگر به هم دروغ نگویید، بلکه گفتارتان همیشه راست باشد، زیرا ما اعضای یکدیگریم و اگر به یکدیگر دروغ بگوییم، در واقع، به خودمان لطمه می‌زنیم. آمین!

 عزیزان، قبل از شروعِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم. 

آیهٔ کلیدی این تعلیم، یعقوب ۴: ۸ می‌‌باشد.

 ۸ به خدا نزدیک شوید، تا او نیز به شما نزدیک شود. ای گناهکاران، دستهای گناه آلود خود را بشویید و دل خود را فقط با عشق الهی لبریز سازید تا پاک گردد و نسبت به خدا وفادار بماند. آمین!

عزیزان، قبل از شروعِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.

آیهٔ کلیدی؛ ارمیا ۲۹: ۱۱

 ۱۱ خواست و اراده من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهـم به شمـا امید و آینـده خوبی ببخشم. آمین!

دوستِ خوبِ من،اگر شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید، حال خداوند شما را به فرزند خواندگی برگزیده و پدرِ آسمانی شماست!

آیهٔ کلیدی این تعلیم؛ انجیلِ یوحنا ۸: ۳۲ حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. آمین! دوستِ خوبِ من، حتما شما هم این گفتهٔ رایج را شنیدید که؛ "گذشتِ زمان، تمامِ زخم‌ها و درد‌های ما را شفا میده."

اما این گفته اصلا حقیقت نداره!

آیاتِ کلیدی این مطالعه در کلامِ خدا در؛ کولسیان ۳: ۱۲ - ۱۷ می‌‌باشند.

۱۲- حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و اینچنین شما را محبت کرده است ، شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان ، فروتن ، ملایم و بردبار باشید؛ ۱۳- و رفتار دیگران را تحمل کنید و آماده باشید تا ایشان را ببخشید. هرگز از یکدیگر کینه به دل نگیرید. از یاد نبرید که مسیح شما را بخشیده است ؛ پس شما نیز باید دیگران را ببخشید. ۱۴- مهم تر از همه ، بگذارید محبت هادی زندگی شما باشد، زیرا محبت عامل همبستگی کامل مسیحیان است .

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

آخرین مقالات

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top