Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

آیهٔ کلیدی این تعلیم افسسیان ۴: ۲۵ می‌‌باشد.

دوستِ خوبِ من، کلامِ خدا در افسسیان فصلِ چهار آیهٔ ۲۵ می‌‌فرماید: ۲۵ دیگر به هم دروغ نگویید، بلکه گفتارتان همیشه راست باشد، زیرا ما اعضای یکدیگریم و اگر به یکدیگر دروغ بگوییم، در واقع، به خودمان لطمه می‌زنیم. آمین!

 عزیزان، قبل از شروعِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم. 

آیهٔ کلیدی این تعلیم، یعقوب ۴: ۸ می‌‌باشد.

 ۸ به خدا نزدیک شوید، تا او نیز به شما نزدیک شود. ای گناهکاران، دستهای گناه آلود خود را بشویید و دل خود را فقط با عشق الهی لبریز سازید تا پاک گردد و نسبت به خدا وفادار بماند. آمین!

عزیزان، قبل از شروعِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.

آیهٔ کلیدی؛ امثال ۹: ۱۲ اگر حکمت داشته باشی سودش به خودت می‌رسد و اگر حکمت را ناچیز بشماری به خودت زیان می‌رسانی. آمین!

دوستِ خوبِ من،  وقتی شما با مشکلاتی روبرو میشید، چه واکنشی از خودتون نشون میدید؟

آیاتِ کلیدی این تعلیم، انجیلِ متی ۵: ۴۴ - ۴۵

دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح در انجیلِ متی ۵: ۴۳ - ۴۵ می‌‌فرماید: ۴۳ شنیده‌اید که می‌گویند با دوستان خود دوست باش، و با دشمنانت دشمن؟  ۴۴ اما من می‌گویم که دشمنان خود را دوست بدارید، و هر که شما را لعنت کند، برای او دعای برکت کنید؛

آیاتِ کلیدی این تعلیم :کولسیان ۳: ۱۲ - ۱۷

عزیزان، برای مردم جامعه‌های ما، بیان "من بی‌ تقصیرم و از هر اشتباه و خطأیی مبرا"، به صورت عادتی در آمده. من مقصر نیستم - من از هر خطا و اشتباهی مبرا هستم، ورد زبان بسیاری از مردمی است که در برخوردها و روابط اجتماعی خود از اونها می‌‌شنویم.

برای رد قبول مسئولیت نتایج اعمال و گفتار خودمون، بسیاری از مردم؛ اشخاص دیگر را مورد سرزنش و ملامت قرار می‌‌دند.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top